top of page
KONTINGENT 2024
Jeg har betalt med

Medlemskontingent

for 2024 er:

kr. 300 pr. hovedmedlem og

kr. 150 pr. ekstra husstandsmedlem per år.

Innbetales til kontonummer:

2270 03 05 000 eller

Vipps: 546594

Husk å merke innbetalingen med ditt navn.

Takk !

bottom of page